Chaber Apartamenty, Swornegacie
Tło bannera

Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin i polityka Regulamin i polityka

I. SPOSÓB I WARUNKI DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:
 • Automatycznie przez system na stronie www.chaberapart.pl
 • Telefoniczne – przy czym zamówiony pobyt musi być potwierdzony korespondencją elektroniczną precyzującą warunki pobytu i płatnością.
 • W formie elektronicznej. 
 1. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Chaber Apartamenty prześle na wskazany przez Państwa adres dokument e-mail będący potwierdzeniem rezerwacji.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie  rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 3. Do 14 dni przed zarezerwowanym pobytem Klient zobowiązuje się opłacić całkowitą wartość rezerwowanego pobytu. W przypadku braku uregulowania płatności Chaber Apartamenty ma prawo anulować daną rezerwacją obciążając Klienta 100% całkowitej wartości przedpłaty, jeśli taka została dokonana.
 4. W przypadku dokonania rezerwacji do 14 dni przed pobytem w Chaber Apartamenty Klient zobowiązuje się zapłacić 100% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w terminie wskazanym w wiadomości potwierdzającej rezerwację.
 5. Płatności o których mowa winny być wpłacone na konto Aparthotelu w formie przelewu bankowego lub w formie obciążenia karty kredytowej.
 6. Płatność powinna być wpłacona w wyznaczonym terminie podanym w e-mailu potwierdzającym rezerwację. Dane do wpłat: Skiba Andrzej, Bank Pekao SA, nr konta 56 1240 1037 1111 0010 8958 9617. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Chaber Apartamenty zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z cenami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji.
 9. Rezerwacja pobytu może być dokonana na minimum 2 noce.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. W przypadku anulowania rezerwacji powyżej 30 dni od dnia zarezerwowanego pobytu Chaber Apartamenty zwraca 100% przedpłaty, jeśli taka została dokonana.
 2. W przypadku anulowania rezerwacji poniżej 30 dni od dnia zarezerwowanego pobytu Klient zostaje obciążony 100% przedpłaty, jeśli taka została dokonana.
 3. W przypadku nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu obiekt obciąży gościa pełną kwotą wartości rezerwacji.  
 4. Opłata za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Anulowania rezerwacji prosimy dokonywać pisemnie na adres: rezerwacje@chaberapart.pl.

III. POLITYKA W SPRAWIE DZIECI I DOSTAWEK

 • Łóżeczko dla małego dziecka (0-3) – 40 zł / doba
 • Dziecko może spać z rodzicami do lat 3 za free
 • Dostawka* dla 1 lub 2 dzieci (4-12 lat) – opłata w wysokości: 50 zł za jedno dziecko lub 100 zł za dwójkę dzieci
 • Dostawka* dla dziecka powyżej 13 lat lub dorosłego – opłata w wysokości 99 zł

*w każdym pokoju możliwa jest jedna dostawka typu sofa rozkładana o szer. 140 cm 

IV. POLITYKA W SPRAWIE ZWIERZĄT

Nie przyjmujemy zwierząt.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapoznaj się z polityką ochrony danych osobowych pod linkiem: /polityka-prywatnosci.

VI. DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Chaber Apartamenty, zwane w dalszej części „apartamentem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Recepcja jest automatyczna, a gość melduje się bez potrzeby angażowania obsługi hotelowej. Używa w tym celu kodu, który otrzymał drogą elektroniczną. Pobiera w ten sposób kartę dostępu do pokoju.
 4. Gość wymeldowuje się zostawiając kartę dostępu w pokojach. Nie angażuje obsługi hotelowej, jeżeli płatność za pobyt jest w pełni uregulowana.
 5. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji lub pod numerem telefonu +48 535 353 386. Chaber Apartamenty może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (apartamentów) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 6. Chaber Apartamenty zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w objekcie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

VII. USŁUGI

 1. Chaber Apartamenty ma obowiązek zapewnić:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Aparthotel,
  • sprzątanie pokoju co czwarty dzień pobytu gościa i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
  • zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Chaber Apartamenty niezwłoczną reakcję.
 3. Chaber Apartamenty sprząta pokoje, wymienia ręczniki i pościele co 4 dzień pobytu gościa. Dodatkowa usługa sprzątania i w.w. wymiany tekstyli jest wykonywana nieodpłatnie na wyraźne życzenie gościa zgłoszonej dowolnej osobie z obsługi  lub pod numerem telefonu +48 535 353 386.
 4. Chaber Apartamenty udostępnia gościom siłownię w godzinach 7:00-22:00. Osoby niepełnoletnie mogą spędzać tam czas jedynie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 5. Chaber Apartamenty udostępnia gościom pokój zabaw oraz plac zabaw dla dzieci, które mogą spędzać tam czas jedynie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTHOTELU

 1. Chaber Apartamenty ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Chaber Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Aparthotel nie przyjmuje do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych.
 5. Chaber Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Chaber Aparatmenty nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu, czy poza terenem.
 7. Chaber Apartamenty nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich spędzających czas w pokoju zabaw, placu zabaw oraz siłowni, które pozostały bez opieki rodzica lub dorosłego opiekuna.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Chaber Apartamenty pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Chaber Apartamenty zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji, obsługi pięter lub pod numerem telefonu +48 535 353 386.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Chaber Apartamenty może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Chaber Apartamentów, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia objektu.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
 7. Gość jest zobowiązany uregulować pełną wartość pobytu przed lub w trakcie zameldowania.
 8. Gość jest zobowiązany regulować płatności za dodatkowe usługi na bieżąco.
 9. Chabrowi Apartamnty przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do objektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

X. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Chaber Apartamenty przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Apartamentów. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

XI. CISZA NOCNA

 1. W Chaber apartamenty obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług  nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Chaber Apartamenty może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

XII. POSTANOWIENIA DODAKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu pożarowego i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami.
 3. W Chaber Apartamenty obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić objekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 5. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w automatycznej recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju.
 6. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Skiba, z siedzibą w Chojnicach przy ul. Derdowskiego 23. Pełna informacja o danych osobowych dostępna jest na stronie www.chaberapart.pl/polityka-prywatnosci, w pokojach i recepcji.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Chaber Apartamenty akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Chaber Apartamenty, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Chaber Apartamenty pisemnie na adres e-mail: n.skiba@chaberapart.pl. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Aparthotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Chaber Apartamenty.

 

 

?>

Apartamenty Komfort i wygoda

Międzymostowa 5
89-608, Swornegacie PL

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocyjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij